Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home Правни акти
Правни акти

Сва питања везана за обавезе и права ученика и професора, као и све детаље око оцјењивања и изрицања васпитно-дисциплинских мјера и други детаљи везани за рад средњих школа регулисана су Законом о средњем образовању, те Законом о измјенама и допунама закона о средњем образовању и Измјенама и допунама закона о средњем образовању.

Сва питања везана за извођење екскурзија регулисана су Правилником о извођењу екскурзија и излета и Правилником о изменама и допунама правилника о извођењу екскурзија и излета.

Подршка талентованим ученицима регулисана је Законом о школовању и стипендирању младих талената.

Све школе могу донијети правилнике који детаљније регулишу нека специфична питања, уколико су правилници у складу са законским одредбама Закона о средњем образовању и другим правним актима који се тичу средњошколског образовања. Школски одбор Гимназије "Јован Дучић" усвоио је Правилник о правдању изостанака и Правилник о измјенама и допунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, те Правилник о кућном реду.