Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home О школи Запослени
Запослени

ДИРЕКТОР

- Мишо Пешић

 

ПЕДАГОГ

- Александра Ковач

 

ПСИХОЛОГ

- Маја Бендераћ

 

БИБЛИОТЕКАР

- Дијана Шиник

 

СЕКРЕТАР

- Бојана Средановић

 

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

- Милијана Петровић

 

НАСТАВНИ КАДАР

- Веселинка Кулаш - магистар српског језика и књижевности

- Татјана Будинчић - проф. српског језика и књижевности

- Јелена Мандрапа - проф. српског језика и књижевности

- Валентина Сушић - проф. српског језика и књижевности

- СветланаДрашковић - проф. енглеског језика

- Милијана Миловић - проф. енглеског језика

- Славица Гркавац - проф. енглеског језика

Немања Милошевић - проф. њемачког језика

- Ведрана Павићевић - проф. њемачког језика

- ДалиборкаРудан - проф. француског језика

- Наташа Марић - проф. италијанског и руског језика

- Јагода Вуковић - проф. руског језика

- Ковиљка Станић - проф. латинског језика

- Сузана Черечина-Борковић - проф. латинског језика

- Неда Ћорић - проф. социологије и демократије

- Недељко Милидраговић - проф. философије

- Радмила Митрић - проф. историје

- Слободан Драговић - Шупљеглав - проф. историје

- Здравка Пецељ - проф. географије

- Жељко Тохољ - проф. географије

- Славица Мишељић - проф. биологије

- Лејла Миливојевић - проф. биологије

- Светлана Радуловић - проф. математике

- Јелена Вучковић - проф. математике

- Данијела Шошкић-Мумало - проф. математике и информатике

- Предраг Милошевић - проф. математике и информатике

- Максим Мичета - проф. математике и физике

- Ненад Грковић - проф. физике

- Гордана Шкриван - проф. информатике

- Јелена Косић - проф. хемије

- Маја Бабић - проф. хемије

- Драгана Сандић - проф. ликовне културе

- Огњенка Милојевић - проф. физичког васпитања

- Весна Томић - проф. физичког васпитања

- Драгана Вукоје - проф.психологије

- Перо Бокић - проф. музичке културе

- Петар Влатковић - проф. културе религије


 

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ

- Милена Хамовић

- Сузана Јанковић

- Маја Спаић

- Благоје Росандић

- Раде Суша