Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home О школи Управа
Управа

ШКОЛСКИ ОДБОР

 

Врховно управно тијело у школи је Школски одбор који броји 7 чланова, по два из реда запослених у школи, оснивача школе, родитеља и један члан испред локалне заједнице. Мандат Школском одбору траје четири године. Актуелни школски одбор у сазиву:

- Немања Милошевић - предсједник

- Лејла Миливојевић - подпредсједник

- Жељка Перовић - члан

- Небојша Рикало - члан

- Жељко Зубац - члан

- Огњен Лојовић - члан

- Наташа Ђурић - члан

 

 

ДИРЕКТОР

 

Директор Гимназије је Мишо Пешић, професор физичког васпитања.