Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home О школи Управа
Управа

ШКОЛСКИ ОДБОР

 

Врховно управно тијело у школи је Школски одбор који броји 7 чланова, по два из реда запослених у школи, оснивача школе, родитеља и један члан испред локалне заједнице. Мандат Школском одбору траје четири године. Актуелни школски одбор у сазиву:

- Светлана Радуловић- предсједник

- Ненад Грковић - подпредсједник

- Оливера Ћук - члан

- Драгослав Бањак - члан

- Велибор Шарић - члан

- Горан Вукоје - члан

- Марина Маловрх Марић - члан

 

 

ДИРЕКТОР

 

Директор Гимназије је Мишо Пешић, професор физичког васпитања.