Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home О школи
O skoli - Gimnazija Jovan Ducic Trebinje
Гимназија „Јован Дучић“, Требиње


Школа је почела са радом у школској 1921/22. години. На приједлог Градског вијећа Требиње и Покрајинске управе Босне и Херцеговине 9. aвгуста 1921. године Министарство просвјете Краљевине СХС донијело је одлуку да дотадашња Виша трговачка школа прераста у нижу гимназију. Гимназија је почела радити у згради Трговачке школе. Године 1935. прела зи у другу зграду у Старом граду (Кастелу), коју је уступило Министарство војске. У тој згради у којој је сада смјештен Музеј Херцеговине, гимназију је похађало 40 генерација.

Министар иностарних дјела Краљевине Југославије, Милан Стојадиновић, на интервенцију дипломате и пјесника Јована Дучића, доноси Одлуку о прерастању Гимназије у вишу Државну реалну гимназију 1935. године. Јован Дучић и Милан Стојадиновић 1938. године постављају камен темељац за нову зграду Гимназије. До рата су направљени само темељи за нову зграду. Године 1958. на том мјесту је у новоизграђеној згради почела да ради Економска школа.

Од 1960. до 1962. године Гимназија је била смјештена у згради Православне црквене општине, данас Епархијском дому, да би се тада уселила у ново изграђену зграду Економсе школе. Године 1964. формирана је нова установа Школски центар гдје су до данас смјештене све средње школе у граду.

У времену од 1980. до 1991. године, због реформе средњег образовања, ученици се не уписују у гимназију, него у тадашњи ООУР  2 кога су највећим дијелом сачињавали професори гимназије гдје се уписују ученици језичко–прводилачке, математичко–физичко–рачунарске и електротехничке школе.

Од 1991. поново се отварају самосталне гимназије, тако да са Одлуком ЦО Требиње о оснивању почиње са радом Гимназија „Јован Дучић“ .

Настава се данас одвија у 8 учионица и 3 кабинета: за биологију, рачунарство и информатику и стране језике. Једино је доста добро опремљен кабинет информатике. Школа има солидно уређену и опремљену библиотеку. Не располаже својом фискулторном салом него се само дио часова физичког васпитања одвија у сали друге школе. Још 1999. године добијено је обавјештење Министарства да ће се из средстава донација градити нова Гимназија, али је за сада све остало на томе. Изградњом новог школског објекта питање недостатка простора би ријешиле и друге двије школе које су у истој згради са Гимназијом. У ту сврху је градска скупштина усвојила регулациони план којим је издвојено земљиште за градњу школе.