Упис за школску 2024/2025. годину

2024/2025.

Објављено: 10.04.2024.

За школску 2024/2025. годину ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ нуди један смјер – општи:

 • IV степен
 • 80 ученика
 • четири одјељења.

Гимназија је:

 • прославила вијек постојања 2021. године
 • славила бројне награде својих ученика
 • изњедрила бројне научнике, љекаре, професоре... 

Осим редовне наставе, пружа могућност да се испробате у додатним активностима попут:

 • шаховске секције
 • оркестра и хора школе
 • новинарске секције на њемачком језику „NASCH-PASCH“
 • рада на часопису „Гимназијалац“
 • драмске секције
 • похађања Зимске школе физике
 • полагања испита ДЕЛФ из француског језика
 • полагања међународно признатог испита из њемачког језика (Институт Гете), и
 • учествујете у бројним активностима школе.

 

Документација која се прилаже за упис:

 • пријаву за упис (узима се у школи)
 • оригиналну диплому/свједочанство о завршеној основној школи
 • оригиналну диплому/свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому „Вук Стефановић Караџић“
 • диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку
 • диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења
 • адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата.