Листа кандидата који испуњавају услове конкурса

обавјештење

Објављено: 28.08.2023.

Број: 01-547/1-23

Датум: 28.08.2023. године

 

            На основу чл. 8. ст. 3. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/19), Комисије за пријем радника су, након прегледа достављених пријава и документације, утврдиле сљедећу

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса:

 

I

Наставник српског језика и књижевности - 14 часова, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

  1. Божена Рамић,
  2. Николина Симић,
  3. Сања Шаровић и
  4. Драгана Кукић.

II

            Наставник рачунарства и информатике – 18 часова, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Зорана Шаренац,

2. Јелена Вучковић и

3. Ивана Сокнић.

III

Наставник математике – 18 часова, на одређено вријеме, до повратка одсутног радника,             најдуже до 31.08.2024. године:

1. Зорана Шаренац,

2. Јелена Вучковић и

3. Ивана Сокнић.

IV

Наставник математике – 4 часа, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Јелена Вучковић и

2. Ивана Сокнић.

V

Наставник физике – 17 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са функције,             најдуже до 31.08.2024. године:

1. Доброслав Слијепчевић.

VI

Наставник италијанског језика – 14 часова, на одређено вријеме, до повратка одсутног             радника, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Гордана Радовановић,

2. Исидора Башић и

3. Бранислав Бакотић

VII

Наставник руског језика – 2 часа, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2024. године:

1. Гордана Шешлија

 

 

 

                                                                                                      Комисије за пријем радника