Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home О школи Управа
Управа

ШКОЛСКИ ОДБОР

 

Врховно управно тијело у школи је Школски одбор који броји 7 чланова, по два из реда запослених у школи, оснивача школе, родитеља и један члан испред локалне заједнице. Мандат Школском одбору траје четири године. Актуелни школски одбор у сазиву:

- Јелена Косић - предсједник

- Здравка Пецељ - подпредсједник

- Јово Грковић - члан

- Небојша Рикало - члан

- Божидар Ђајић - члан

- Огњен Лојовић - члан

- Синиша Шијаковић - члан

 

 

ДИРЕКТОР

 

Директор Гимназије је Мишо Пешић, професор физичке културе.