Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home Кутак за ученике
Сви директори Гимназије

Гимназија у Требињу

Школа је почела са радом у школској 1921/22. години. На приједлог Градског вијећа Требиња и Покрајинске управе Босне и Херцеговине 9. августа 1921. године Министарство просвјете Краљевине СХС донијело је одлуку да дотадашња Виша трговачка школа прераста у Нижу гимназију. Гимназија је почела са радом у згради Трговачке школе. Ту је био крај школства у Трбињу под дугом туђинском окупацијом. Наступиће нова ера у развоју требињског школства, ера у којој ће Гимназија уТребињу бити носилац образовне политике и највиша школска установа у овом крају.

7. септембра 1921. године Покрајинска управа је поставила Хакију Хаџића, професора Гимназије у Сарајеву и издала му путни налог да одмах отпутује у Трбиње и преузме дужност директора. 13. октобра 1921. он са својим потписом и печатом Ниже гимназије преузима улогу директора. Прве године рада Ниже гимназијеједино је директор био стално запослен, а осталих 6 наставника радило је хонорарно, поред редовних послова у Трговачкој школи.

Прва школска година

Дана 11. октобра 1921. године у згради данашње Прве основне школе (тада Трговачке) у 8 шасова зазвонило је школско звоно и означило почетак првог школског часа у требињској Гимназији. У новоотворену школу уписана су 2 одјељења првог разреда. У школу су се могли уписати ученици од 15 година старости.

Друга школска година

У другој школској години било је неколико значајних догађаја. Нижа гимназија тад има 156 ученика. Школска година почела је у истим просторијама. Због недовољног броја наставника школа ради са смањеним бројем часова из свих предмета. У оваквој врло тешкој ситуацији у школу за директора долази Душан Таминџић. У Требиње је дошао из Гацка, гдје је такође био директор гимназије. На мјесту директора остаје само једну школску годину. Због изузетних организаторских способности премјештен је за директора Шеријатске гимназије у Сарајеву, а затим за директора Учитељске школе у Мостару.

Школске 1923/24. године уписано је 237 ученика у 7 одјељења. За директора школе, умјесто премјештеног Таминџића, долази Анте Фигурић, професор историје и географије. Остао је познат и као писац прве историје Требиња.

Анте Фигурић је пензионисан 29. јуна 1932. године. Читаву идућу годину ''директор у замјени'' је Виктор Лесковиц, професор биологије. Од 3. августа 1933. за директора је постављен Урош Човић, који је у Требиње дошао из Прве мушке гимназије у Сарајеву. Послије годину дана поново је премјештен у Сарајево за инспектора Банске управе. Кратко вријеме директора замјењује професор Олга Томић, до доласка Димитрија Курилића, 15. децембра 1934. Био је то његов други долазак у Требиње, а на мјесту директора остаје све до формирања НДХ.

У присуству предсједника владе М. Сојадиновића и министра просвјете Магарашевића постављен је 10. септембра 1938. камен темељац за нову зграду. До рата су изидани само темељи. Зграда је доврешена послије рата, и у њу је уселила Економска школа 1958., а касније, доградњом, у њу су се смјестиле и све остале средње школе у Требињу.

У току ратних година, тачније 3. јуна 1941. у Гимназији је извршена примопредаја дужности. Предавао је Димитрије Курилић, а примао Којаковић Балдо, професор. У договору са Д. Курилићем и Б. Којаковићем, професор Шефкија Раљевић, који је био и секретар школе, ''ће замјењивати директора у одсуству.''

У јануару 1945. постављен је за директора Јован Гузина, који је пензионисан 1960. За новог директора школе постављен је Стево Чучковић, њен бивши ученик, а тада наставник биологије.

Интеграција

У септембру 1964. Гимназија је ушла у састав Школског центра, новоформиране асоцијације школа другог степена у Требињу. За директора је постављен Раде Вучуревић, професор педагогије и психологије, а за помоћника директора за Гимназију Данило Сикимић, наставник српскохрватског језика.

Године 1970. Данило Сикимић је изабран за помоћника директора Економске школе, а за помоћника директора Гимназије изабран је Недјељко Контић, професор српскохрватског језика.

Нови почетак

У септембру 1992. требињска гимназија опет почиње са радом. За директора је изабран Миленко Милинић, професор социологије. Несебичним залагањем новоизабраног директора Гимназија окупља наставни кадар, обезбјеђује простор у оквиру Школског центра и опрема учионице и библиотеку.

У новембру 1995. Миленко Милинић трагично страда испред школе. За новог директора изабран је Душан Ковачевић, професор социологије.

У јануару 2006. послије истека два мандата, Д. Ковачевића наслијеђује Братољуб Мичета, професор физичког васпитања.

У јануару 2010. на дужност директора ступа Драгослав Бањак, професор географије. Функцију директора ЈУ Гимназије ,,Јован Дучић"обавља до новембра 2016. године, након чега ступа на функцију предсједника Скупштине града Требиња.

У новембру 2016. за вршиоца дужности  директора именован је Душан Ковачевић, секретар.

У фебруару 2017. дужност директора почео је да обавља Мишо Пешић, професор физичке културе, који је и актуелни директор.