Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home
ОДЛУКА о организовању наставе на даљину и организацији рада запослених за вријеме ванредне ситуације ПДФ Штампа Ел. пошта
Број:01-108/1-20
Датум:23. 03. 2020. године.
У складу са чланом 57. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18), а у вези са Наредбом Министарства просвјете и културe број: 07.32/052-2094/20 од 10.3.2020. године, Обавјештењем Министарства просвјете и културе број: 07.05/052-2107/20 од 11.3.2020. године, Обавјештењем РПЗ-а број: 07/2.01/01-614-135 од 18.3.2020. године и Сагласношћу Министарства просвјете и културе број: 07.050/052-2382/20 од 19.3.2020. године, директор ЈУ Гимназије „Јован Дучић“ Требиње доноси

ОДЛУКУ
о организовању наставе на даљину и организацији рада запослених за вријеме ванредне ситуације

I
1. Сваки одјељењски старјешина је дужан формирати ВИБЕР групу са својим одјељењем и предметним наставницима који предају у том одјељењу. У свим вибер групама неопходно је предочити правила рада и понашања у току извођења наставе на даљину.
2. У сарадњи са ученицима, одјељенски старјешина или предметни наставник могу направити посебне вибер групе по предметима и разредима. У тим групама ће се налазити ученици, предметни наставник и додјељени стручни сарадник. Одјељењски старјешина не мора бити члан ове групе.
Предметни наставник у вибер групи успоставља свој начин комуникације са ученицима у вези свог предмета, и поставља своја правила.
3. У све постојеће вибер групе (наставници и ученици) одјељењске старјешине и предметни наставници су дужни укључити представнике стручне службе по сљедећем распореду:
• I и II разред (СВЕ ГРУПЕ): ПЕДАГОГ ШКОЛЕ;
• III и IV разред (СВЕ ГРУПЕ): ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ;
4. У вибер групама наставник може да договори са ученицима било који начин комуникације (е-маил, гугл учионица, друштвене мреже, скајп...). Свакоме је на располагању могућност властитог избора комуникације са ученицима.
5. Начин вођења евиденције и писање седмичног извјештаја: Сви наставници ће добити образац СЕДМИЧНОГ ИЗВЈЕШТАЈА. Извјештај се пише сумарно за сва одјељења у којима предаје један предметни наставник. Уколико предметни наставник нема никаквих повратних информација од ученика у току радне седмице дужан је да обавијести родитеље ученика лично или преко разредног старјешине (помоћ може пружити и стручна служба школе). Извјештаји ће се достављати мејлом најкасније у суботу до 15 часова на адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , или на вибер директору школе, појединачно, ван заједничке вибер групе запослених.
Наставници су дужни да редовно шаљу извјештаје, и не могу то радити ретроактивно.
Извјештај о реализованим активностима наставника биће објављени на сајту школе сваког понедјељка, као и прослијеђени Министарству просвјете и културе и Републичком педагошком заводу.
6. Наставник лично мора да води своју евиденцију о ангажованости и напретку ученика која ће касније служити као доказ, и која ће бити неопходна за попуњавање седмичних извјештаја, али и полагање РАЗРЕДНОГ ИСПИТА. Она обухвата: наставну јединицу, датум, имена ученика који су послали повратну иформацију (фотографију домаће задаће, звучни запис, видео запис, презентацију, поруку, мејл и сл.), запажања наставника о том ученику (тачност урађене домаће задаће, ангажованост, мотивисаност за рад и сл.), начин на који је остварена комуникација са ученицима, забиљешке о ученицима који немају могућност за праћење (немају књиге код себе, немају приступ рачунару, интернету и сл.) По добијеној фотографији са урађеном задаћом, наставник је евидентира у своју личну евиденцију након чега може да је обрише. На седмичном нивоу је потребно чувати по један узорак из сваког одјељења. Уколико се ради о гугл учионици или приватној фејсбук групи, брисање није потребно.
7. Сви наставници су у обавези да буду на располагању ученицима и родитељима сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:30 часова, према распореду и трајању истог у околностима ванредног стања, а које су добили од директора школе. Ово вријеме је обавезујуће за све наставнике. У складу са могућностима и жељама наставника, у договору са ученицима, наставници могу бити на услузи ученицима и у другом временском периоду.

II
За постављање информација на интернет страници школе задужујe се библиотекар. За осталу техничку подршку свим наставницима за реализацију наставе на даљину задужује се директор, а по потреби и наставници информатике.

III

Овакав начин организације и реализације наставе за вријеме трајања ванредне ситуације ће се спроводити како је наведено у тачки 1. ове Одлуке, и почиње од 23.3.2020. године.

IV

Радно вријеме у нормалним околностима рада школе је, за све раднике школе, 8 сати дневно. У тренутној ванредној ситуацији, за све раднике школе радно вријеме може бити бити и дуже од предвиђеног, сви запослени морају бити на располагању у извршавању свакодневних радних обавеза. Сваки члан колектива је обавезан да своје радне обавезе извршава професионално, одговорно и савјесно.

V

За вријеме трајања ванредне ситуације организује се дежурство директора школе и стручних сарадника, по међусобном договору на седмичном нивоу. У зависности од посла, по потреби, стручни сарадници ће радити и по позиву директора. Стручни сарадници и директор могу један дио посла радити и од куће, уколико то није могуће у школи.

VI
1. Ваннаставно особље у канцеларијама (рачуновођа и секретар) раде по потреби у зависности од посла и по позиву директора. Уколико постоји могућност, један дио посла могу радити и од куће.
2. Ваннаставно особље (домар и ложач) раде по потреби у зависности од посла и по позиву директора.
3. Ваннаставно особље (хигијеничарке), раде по потреби у зависности од посла и по позиву директора.

VII

У зависности од ситуације и по инструкцијама Министарства просвјете и културе и РПЗ-а, ова Одлука се може допуњавати у наредном временском периоду.

VIII

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:
1. Свим радницима школе
2. Сајт школе
3. Архиви

Директор
Мишо Пешић, проф.