Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home
Разреди и ученици са најбољим успјехом и најмањим бројем изостанака

Табеларни преглед изостанака на крају првог полугодишта школске 2013/2014 школске године, по разредима можете погледати овде, а ученике са најбољим просјеком и најмање изостанака овде.