Gimnazija Jovan Dučić Trebinje

Home
Тим за вршњачку медијацију

У петак 16. новембра у библиотеци Гимназије "Јован Дучић" наставницима, ученицима и представнику родитеља представљен је тим за вршњачку медијацију (ненасилна разрада конфликата уз вршњачко посредовање). Тим је уприличио прикладну радионицу и упознао присутне са техникама и значајем медијације. На овај начин тим за медијацију је званично започео са радом и стоји на располагању свима који имају потребу за њиховим ангажманом.

 

 

16. новембра 2012. Године, Гимназија „Јован Дучић“ је представила обучен тим за вршњачку медијацију. Тим се састоји од 9 чланова: психолог Маја Бендераћ, педагог Александра Зиројевић, професорица Здравка Пецељ и ученици: Јелена Мијановић, Марија Драшковић, Анђела Шакота, Јелена Прањић, Марко Перовић и Растко Голуб. Вршњачка медијација је техника рјешавања конфликта учешћем треће особе (медијатора), којa је повјериљивa, неутрална и прихватљива за обје стране у сукобу. Вишедневни тренинг за вршњачку медијацију прошли су у октобру прошле године. На тренинг су позвани од стране OSCE-а, гђ-е Ларисе Кукурић. Прошли су кроз низ радионица на теме: идентитет, стереотипи и предрасуде, вјештине комуникације, конфликт – појам и типови, преговарање – појам, типови и процедуре, технике и процедуре медијације. Поменуте радионице су им омогућиле да се адекватно оспособе за обављање функције вршњачког медијатора.

У периоду од октобра прошле године представили су се Наставничком вијећу наше школе, а кроз радионицу и Савјету ученика. Своје активности настављају даље кроз реализацију једне од њима најзанимљивијих радионица Идентитет, стеротипи и предрасуде у свим одјељењима првих разреда. Међутим, посебна жеља им је била представити и сам процес медијације. Тако су урадили радионицу за ученике као представнике одјељења, одјељенске старјешине, представнике Школског одбора и представнике Савјета родитеља. Симулацију медијације као процеса, успјешно су реализовали у просторијама школе. Ово је била уједно и одлична прилика да се обиљежи 16. новембар као дан толеранције. На задовољство свих присутних, радионица је успјешно реализована. Циљ радионице је био да се промовише тим за медијацију, али и да се ближе објасни сам процес медијације. Међутим, активности тима за медијацју не престају овдје. Дат је приједлог присутним, (уколико ученици имају жељу), да се потреба преветнитног дјеловања (родитељи и одјељенске старјешине) кроз неке од укратко презентованих тема може детаљније реализовати кроз радионице на часу одјељенске зајeднице.